Ga naar Nederlandse website  Go to English website

ANBI

Checken ANBI status kunt u hier bij de Belastingdienst
Helaas wisselt de Belasting nogal eens van websiteadres voor deze pagina en dan gaat de check niet goed. Mocht u dat overkomen. Stuur ons een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan helpen wij u.


Deze transparantiepagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internetadres. 

1.   Naam organisatie Stichting Parkinson2Beat
       
2.   RSIN 859878958
    KvK 74393944
    Rekening NL27 RABO 0341 1811 61
       
3.   Internet  www.Parkinson2Beat.nl
       
4.   Contact  
    Postadres Boksheide 28
5521 PM  Eersel
       
    Bezoek-adres

Boksheide 28
5521 PM  Eersel

    Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   

Telefoon

06-36483242
5.  

Doelstelling

a.) Het werven van fondsen te besteden aan (fundamenteel) onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
b.) De omgeving meer bewust maken van de impact die Parkinson heeft.
c.) Het bevorderen van informatie over (fundamenteel) onderzoek.
d.) Het uitdragen dat sporten de voortgang van Parkinson (mogelijk) kan vertragen.

6.  

Beleidsplan

Stichting Parkinson2Beat organiseert zelfstandig (sportieve) activiteiten om geld in te zamelen voor bovenstaande doelstellingen.
Stichting Parkinson2Beat steunt onderzoekers en instituten die (fundamenteel) onderzoek doen naar Parkinson. De onderzoeken die een bijdrage van de stichting ontvangen, worden beoordeeld en gekozen door een onafhankelijke (medische) adviesraad. De adviesraad is geen onderdeel van de stichting en ontvangt geen vergoeding. De adviesraad kan bijvoorbeeld worden ingevuld door de medische en patiëntenkamers van de Parkinson Vereniging.
Stichting Parkinson2Beat is transparant naar haar sponsoren, vrijwilligers en deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn in de projecten die ondersteund worden. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan een project.

7.  

Bestuurders


Voorzitter
L. van der Sluis
01sep20 - heden

J.C.L.M. Vermeeren     
25mrt19 - 31aug20

Vice voorzitter
R.J.G.C. Overes
25mrt19 - heden

Secretaris
J. van Langen
25mrt19 - heden

Penningmeester
K. van Dorp
01sep20 - heden

P. Israel
01jul19 - 31aug20

Marketing
Joost Geurtsen
07juni21 - heden

    Belonings-beleid

De evenementen van Stichting Parkinson2Beat worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Bestuursleden en/of organisatoren van Stichting Parkinson2Beat evenementen werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie van hun inzet. Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau.
Kosten, die voor de organisatie van evenementen worden gemaakt, worden zo veel mogelijk door sponsoren gedragen en worden verantwoord in jaarverslagen.
Door gebruik te maken van vrijwilligers en kosten van evenementen laag te houden kan er meer opbrengst naar het goede doel.

9.   Activiteiten

Het mogelijk maken van (fundamenteel) onderzoek naar Parkinson door middel van donateurs en fondsenwerving en d.m.v. eigen acties en acties van derden. De grootste activiteit is een jaarlijkse lange fietstocht. (KvK activiteiten nr: 94996)

10.   Financial statement

Financial statement 2019
Financial statement 2020

11.   Voordelen ANBI
  • Giften van een particulier aan een anbi zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.
  • Giften van een vennootschap aan een anbi zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000.
  • Een anbi hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de anbi ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang;
  • Uitkeringen die een anbi doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
    ANBI checken Klik aub hier
       

 

 Dit is een test van Roel

Donatie

van een willekeurig bedrag mogelijk door hier te klikken.
Alvast bedankt

Eigen risico

Alle Parkinson2Beat activiteiten waar u aan meedoet, doet u mee op eigen risico.