Ga naar Nederlandse website  Go to English website

Eigen risico

Alle Parkinson2Beat activiteiten waar u aan meedoet, doet u mee op eigen risico.