Ga naar Nederlandse website  Go to English website

ANBI

Deze transparantiepagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internetadres.
Momenteel wordt de ANBI status aangevraagd bij de Belastingdienst. Parkinson2Beat heeft de ANBI status nog niet. Wel zijn we al een officiële stichting zoals hieronder beschreven.

 

1.   Naam organisatie Stichting Parkinson2Beat
       
2.   RSIN nummer  859878958
    KvK nummer 74393944
    Rekening NL27 RABO 0341 1811 61
       
3.   Internetadres www.Parkinson2Beat.nl
       
4.   Contactgegevens  
    Postadres Boksheide 28
5521 PM  Eersel
       
    Bezoekadres

Boksheide 28
5521 PM  Eersel

    Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
   

Telefoonnummer

06-36483242
5.  

Doelstelling

a.) Het werven van fondsen te besteden aan (fundamenteel) onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
b.) De omgeving meer bewust maken van de impact die Parkinson heeft.
c.) Het bevorderen van informatie over (fundamenteel) onderzoek.
d.) Het uitdragen dat sporten de voortgang van Parkinson (mogelijk) kan vertragen.

6.  

Beleidsplan

Stichting Parkinson2Beat organiseert zelfstandig (sportieve) activiteiten om geld in te zamelen voor bovenstaande doelstellingen.
Stichting Parkinson2Beat steunt onderzoekers en instituten die (fundamenteel) onderzoek doen naar Parkinson. De onderzoeken die een bijdrage van de stichting ontvangen, worden beoordeeld en gekozen door een onafhankelijke (medische) adviesraad. De adviesraad is geen onderdeel van de stichting en ontvangt geen vergoeding. De adviesraad kan bijvoorbeeld worden ingevuld door de medische en patiëntenkamers van de Parkinson Vereniging.
Stichting Parkinson2Beat is transparant naar haar sponsoren, vrijwilligers en deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn in de projecten die ondersteund worden. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan een project.

7.  

Bestuurders

Voorzitter          Secretaris            Penningmeester
J. Vermeeren     J. van Lange         R. Overes
25mrt19            25mrt19              25mrt1

 

8.   Beloningsbeleid

De evenementen van Stichting Parkinson2Beat worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Bestuursleden en/of organisatoren van Stichting Parkinson2Beat evenementen werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie van hun inzet. Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau.
Kosten, die voor de organisatie van evenementen worden gemaakt, worden zo veel mogelijk door sponsoren gedragen en worden verantwoord in jaarverslagen.
Door gebruik te maken van vrijwilligers en kosten van evenementen laag te houden kan er meer opbrengst naar het goede doel.

9.   Activiteiten

Het mogelijk maken van (fundamenteel) onderzoek naar Parkinson door middel van donateurs en fondsenwerving en d.m.v. eigen acties en acties van derden. De grootste activiteit is een jaarlijkse lange fietstocht. (KvK activiteiten nr: 94996)

10.   Jaarrekening/jaarverslag

De eerste jaarrekening wordt die van 2019

 

11.   Voordelen van een ANBI De belangrijkste voordelen van de ANBI status voor Stichting Parkinson2Beat en haar sponsoren zijn:
• er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Stichting Parkinson2Beat;
• uitkeringen van Parkinson2Beat aan onderzoeksprojecten zijn vrijgesteld van het recht van schenking;
• donaties door sponsoren zijn voor deze sponsoren/organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar van de vennootschapsbelasting;
• donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen).

 

 

Donatie Informatie

2019
Bedrag (12 mei)        : € 2.504,60

2018
Eindbedrag (31dec) : € 13.492
Status                         : Overhandigd                 
Totale afstand          : 10.022 km
                                      : € 1,35 / km   
Totale KCal (sport)  : 221.763 KCal
                                      : € 0,06 / KCal


Totaalbedrag             : € 15.999,60

Wilt u helpen?

1. Doneren
2. Sponsoren
3. Laat u sponsoren
4. Cadeau bon
5. Kleding kopen
6. Tulp kopen
7. Fiets mee
8. Wandel mee
9. Vlieg mee
10. Golf mee
11. Badminton mee
12. Dans mee
13. Muziek maken
14. Iets organiseren
15. Vrijwilliger
16. Flessenautomaat
17. Flyer 
18. Artikel in krant
19. Share Facebook
20. Share Twitter21. Share Instagram
20. Share YouTube

Eigen risico

Alle Parkinson2Beat activiteiten waar u aan meedoet, doet u mee op eigen risico.